Soutěž pro školy

Vyhodnocení  výtvarné soutěže: Praha očima dětí

Velice děkujeme za všechny krásné obrázky. Měli jsme velké dilema, koho vlastně vybrat. Konečné hodnocení jsme zvolili následovně: 

1. místo a cenu v hodnotě 7 000 Kč získává: ZŠ Rakovského, třída 4.B

2. místo a cenu v hodnotě 3 000 Kč získává  ZŠ K Dolům, třída 5.A. a 5.B. 

3. místo a cenu v hodnotě 3 000 Kč získává  ZŠ K Dolům, třída 3.A. (Koumáci :-))

4. místo a cenu v hodnotě 2 000 Kč získává  ZŠ Rakovského, třída 4.C

5. místo: a cenu v hodnotě 1 000 Kč získává ZŠ Rakovského, třída 4.A a 3.B

Předání cen proběhlo v pátek 2.března 2018 za přítomnosti ředitelů oceněných škol, třídních učitelů, zástupců MČ Praha 12 a samozřejmě SOUTĚŽÍCÍCH. 

Ukázky těch nejlpších příspěvků najdete v galerii zde. 

 

 

Prodloužena do 31. ledna 2018

Společnost TVM Net vyhlašuje soutěž pro žáky 1. - 9. tříd základních škol v Praze 12. Třídní kolektiv může odevzdat až 2 soutěžní příspěvky, které budou na téma: Praha 12 očima dětí.

Soutěžní příspěvky je možné posílat do 31. 1. 2018 na adresu organizátora akce nebo je osobně doručit ve všední den od 10 do 15 hod. na recepci rezortu.

Nejlepší soutěžní práce budou zveřejněny na webový stránkách, facebookovém profilu společnosti a nejlepší z nich i vystaveny v prostorách rezortu TVM Tower.

Vyhlášení soutěže proběhne 12. 2. 2018 a slavnostní předání cen vítězům v pátek 28. 2 2018 ve 14 hod., kdy vítězové dostanou i velký dort!

Bude oceněno 5 nejlepších příspěvků:

1. místo: 7 000 Kč*

2. místo: 3 000 Kč*

3. místo: 2 000 Kč*

4. místo: 2 000 Kč*

5. místo: 1 000 Kč*

Konečný výběr ceny v uvedené hodnotě necháme na rozhodnutí výherců, ale pozor! Jejich výběr musí schválit třídní učitel oceněných tříd!

Registrační formulář naleznete pod tímto odkazem.

 

 

Podrobná pravidla - Podmínky soutěže:

 

     1.   Do soutěže se mohou zapojit žáci 1. – 9 tříd navštěvující základní školu na území Prahy 12

     2.   Soutěžní příspěvek musí být zaslán nebo doručen do 31. 1. 2018 na adresu organizátora akce:

            TVM Net, s.r.o.

            Kutilova 3061/2,

            143 00 Praha 12 – Modřany

            Zásilka musí být označena: Soutěž TVM – podzim 2017

            Nebo je možné soutěžní příspěvky osobně doručit každý všední den od 10 – 15 hod. do recepce rezortu TVM Tower.

      3.   Soutěžní příspěvek musí být zaslán nebo doručen do 31. 1. 2018 na adresu organizátora akce:

      4.   Každá třída může poslat maximálně dva soutěžní příspěvky.

      5.   Soutěžní příspěvek musí být odevzdán nebo zaslán společně s registračním formulářem, který je ke stažení zde.

      6.   Soutěžní příspěvky a poté i výherci budou zveřejněny na www.tvmtower.cz a na facebookovém profilu resortu TVM Tower.

      7.   Vyhlášení soutěže proběhne 12. 2. 2018 a slavnostní předání cen vítězům v pátek 28. 2. 2018 ve 14 hod.

Bude oceněno 5 nejlepších příspěvků:

  1. místo: 7 000 Kč*
  2. místo: 3 000 Kč*
  3. místo: 2 000 Kč*
  4. místo: 2 000 Kč*
  5. místo: 1 000 Kč*

*Ceny dle vlastního výběru výherce. Konečný výběr ceny podléhá schválení třídního učitele oceněné třídy!

Soutěžní příspěvky se nevrací a nejlepší práce budou vystaveny v prostorách rezortu TVM Tower.

Registrační formulář a podrobnější pravidla k soutěži najdete zde.