Pravidla soutěže

Soutěž pro aktivní účastníky kreativních dílen

Probíhá: v pátek, 5.10.2018  od 12 - 18 hod. 

Soutěž je určena dětem do 15 let. 

Stručná pravidla soutěže: 

1. Zapojte se do zdobení nebo malování cupcaků a získejte slosovatelný kupon

2. Kupon budeme losovat v 16.00 hod. 

3. Abyste mohli vyhrát jednu ze tří cen, musíte být v čase losování přítomni. 

4. Přejeme hodně štěstí a příjemnou zábavu. 


Podrobná pravidla soutěže:

 1. Účastníkem soutěž se může stát osoba mladší 16 let, která se zúčastní 5.10.2018 kreativní dílny – vyrob si nebo vymaluj cupcake a aktivně se zapojí dle pravidel soutěže.
 2. Účastníci soutěže se mohou účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.
 3. Soutěž probíhá v prostoru obchodního centra Modřanské Labe, Mazancova 2, Praha 12 od 12 do 16 hod.
 4. Účastníkům kreativní dílny bude vydán soutěžní kupon a kontrolní útržek.
 5. Soutěžní kupon může být vhozen do osudí.
 6. Výherci soutěže budou losováni a vyhlášeni v pátek 5.10.2018 v čase 16:00 – 16:30 hod.
 7. Aby mohla být cena předána, musí být držitel vylosovaného kuponu či jeho zákonný zástupce přítomen v místě losování.
 8. Oprávněnost výhry prokáže vylosovaný výherce kontrolním útržkem – který musí být shodný s vylosovaným kuponem.
 9. Celkem budou vylosováni tři účastníci, kteří vyhrají věcné ceny v hodnotě 1 000 Kč.
 10. Výherci či vylosovaní jsou z dalšího losování vyloučeni. Není tedy možné vyhrát opakovaně.
 11. Výherci, kteří nebudou v doprovodu rodičů, si mohou svoji cenu převzít po dohodě s organizátorem v jiném čase.
 12. Jména výherců (Jméno P. ) a jejich fotografie mohou být zveřejněny na facebookovém profilu, webových stránkách či marketingových materiálech organizátora a sponzora.
 13. Přejeme Vám štěstí při losování.

 

Všeobecné podmínky soutěže:

 • Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") v rámci České republiky.
 • Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok. Výhry v soutěži ani účast v soutěži není možné vymáhat právní cestou. Veškeré nepřevzaté výhry propadají ve prospěch organizátora soutěže, který rozhodne o jejich dalším užití. Za nepřevzatou výhru se považuje taková výhra, která nebyla vyzvednuta výhercem či se ji výherci nepodařilo doručit do 30.10.2018 do 17 hod.  Reklamace vad se na výhry nevztahují.
 • Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit, nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.
 • Získat výhru je možné pouze do okamžiku ukončení soutěže.
 • Účastníci se soutěže nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo soutěž bez náhrady zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na www.restauracetower.cz  
 • Vhozením soutěžního kuponu souhlasí účastník s podmínkami a pravidly soutěže. Pokud soutěžící nepřijme podmínky soutěže, nemůže se soutěže zúčastnit. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit kupony, které jsou v rozporu s pravidly soutěže.
 • Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.
 • Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele či organizátora nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.

 

Pořadatel soutěže: Středisko praktického vyučování Vinohrady s.r.o., Jana Masaryka 19, 120 00 Praha 2, e-mail: modrany@sspv.cz, tel.: +420 601 153 666, IČ: 25610180

Ceny do soutěže věnuje sponzor akce: TVM Net s.r.o., Kutilova 3061/2, Praha 12 – Modřany,  IČ: 04674642

 

V Praze dne 24.9.2018