▸ Aktuality   ▸  

14. 05. 2019

Protipožární cvičení

7. KVĚTNA 2019

Před týdnem proběhlo v našem rezortu požární cvičení. Cílem bylo vyzkoušet evakuaci všech osob z budovy a ověřit funkčnost požárních evakuačních plánů a dalších vnitřních předpisů týkajících se problematiky požární ochrany.

Cvičení se účastnila i místní hasičská jednotka, které musela hned při příjezdu řešit komplikace s nevhodně zaparkovanými auty. Vozidla neměla mezi sebou dostatečný minimální třímetrový odstup a tím blokovala průjezd hasičským vozům.

Na problém chybně zaparkovaných aut upozorňoval i ředitel Městské Policie ČR pan Mgr. Ulehla, bohužel tento problém se týká většiny sídlišť, kdy řidiči při parkování nenechávají dostatečný prostor pro průjezd vozidel složek IZS.

Při skutečném zásahu může být na místo povolána i výšková technika, která dosahuje 11 metrů. Pokud tato technika nemůže být přistavěna přímo až k budově, kde probíhá zásah, ztrácí možnost zasahovat ve vyšších patrech domu. Problém tak může nastat nejen při požárech, ale i při záchraně osob i snesení pacienta.

Při samotném cvičném zásahu v budově bylo zkontrolováno: viditelnost výstražné signalizace či značení evakuačních cest, čas celkové evakuace rezortu, funkčnost a správnost příslušných protipožárních směrnic, a to včetně uvedených telefonních čísel. V rámci zkoušky protipožárních technických prostředků byly také zkontrolovány požární uzávěry, zařízení na odvod kouře a tepla, nouzové osvětlení a další náležitosti.

Ze závěrů cvičení můžeme vyhodnotit, že nácvik v budově proběhl bez komplikací a byly dodrženy všechny postupy dané požární poplachovou směrnicí.

Děkujeme všem za spolupráci!