▸ Aktuality   ▸  

31. 10. 2019

Náš nový soused: PROXIMA

31.října 2019

V létě přesunula do prostor našeho rezortu jedno ze svých pracovišť pro Prahu 12 společnost Proxima Sociale o.p.s. Tato nezisková organizace má za sebou víc jak 25 let práce s mládeží v oblasti prevence rizikového chování a aktivně podporuje i sociálně slabší rodiny.

Jejím posláním je zvyšovat kvalitu života občanů a pomoci jim překonat nepříznivé životní situace. Poskytují komplex sociálních a výchovně vzdělávacích služeb a programů. Ty jsou určené dětem, mládeži, rodinám, ale také občanům, kteří potřebují krizovou pomoc nebo sociální poradenství. Proxima současně připravuje programy pro pedagogy, děti a mládež ve školách od mateřských až po střední školy. Ofi ciálně svoji činnost u nás slavnostně zahájili 25. září, kdy proběhl Den otevřených dveří. Za účasti zástupců městské části Praha 12 a vedení společnosti Proxima a TVM byly představeny nové prostory a programy, které zde budou realizovat.