▸ Aktuality   ▸  

24. 04. 2017

Duben v resortu…

Setkání se zástupci okolních SVJ, radnicí MČ Praha 12 a Magistrátem HMP

V pondělí 24. dubna 2017 se v resortu TVM Tower uskutečnilo setkání se zástupci představitelů SVJ Prahy 12, zástupců radnice tohoto městského obvodu a také se zástupcem Magistrátu hl. města Prahy. Na setkání Tomáš Spěvák, pověřený vedením resortu, představil současný stav TVM Tower. Na četné dotazy ohledně průběhu výběrového řízení zveřejňujeme následující informace:

Naše společnost pronájem budovy „hotel DUM“ získala na základě výběrového řízení ze dne: 16. května 2016. Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP vybíral celkem z 5 nabídek.

      - Usnesení Rady hlavního města Prahy, číslo 2175 ze dne 6.9.2016

         (dokument je možné dohledat v archivu usneseních Rady HMP)

 

O této skutečnosti informoval i portál idnes.cz citujeme: „Do výběrového řízení se přihlásilo pět zájemců. Majetková komise na svém jednání 21.6.2016 schválila pronájem na dobu deseti let s právem přednostního nájmu na dalších deset let pro společnost TVM Net, s.r.o., jejíž nabídka byla nejvyšší. Nájemní smlouva byla podepsána ze dne 30.11.2016. Firma by měla platit městu ročně přes 6,6 milionu korun.“ Zdroj zde.

Na setkání padaly i další dotazy, ke kterým bychom se rádi vrátili a uvedli k nim bližší informace:

Proč je nutný nonstop bezpečnostní dohled?

Veškerá zavedená opatření v resortu jsou dnes naprostou samozřejmostí ve všech moderních zařízeních, kde bydlí lidé na přechodnou dobu.

Současný provoz resortu ředitel Městské Policie ČR hodnotí jako uspokojivý. Dle záznamů Policie ČR nedošlo k obávanému nárůstu kriminality. Bohužel jakýkoli prohřešek a je nyní již připisován obyvatelům resortu.

Kdo jsou ubytovaní?

Z velké části tvoří ubytované zaměstnanci z oboru stavebnictví a služeb. Všichni mají stejný cíl: ekonomicky zabezpečit sebe, ale hlavně i svoji rodinu. Ti, co tu přebývají, nejsou nepřátelští a nechtějí dělat problémy. Své příležitosti si váží a vnímají, jak na ně pohlíží okolí.

Ubytovaní zabírají parkování starousedlíkům?

 

Možnost parkování je zásadním parametrem při úvaze nad možností, kdo může resort využít. Parkovací kapacity jsou omezené a současně jsme chtěli eliminovat přítomnost autobusů v lokalitě. Připravili jsme a předložili koncept zbudování dočasného parkoviště pro 46 automobilů za objektem. Volné kapacity poskytneme obyvatelům okolních domů.

Je nutná rekonstrukce budovy?

Bez rekonstrukce více jak 30leté budovy to nepůjde. Chceme s ohledem na dispozice budovy (lokalita, omezené parkování) vytvořit ubytování pro menší počet lidí při vyšší míře poskytovaných služeb (např. dům s pečovatelskou službou, penzion seniorů a další). Tento program již připravujeme a čekáme jeho realizaci během příštích dvou let.

Budova patří Magistrátu a Praha 12 z jejího pronájmu nemá nic?

Finanční daň z příjmu již odvádíme do rozpočtu MČ Prahy 12. Chceme sponzorovat místní školy, připravujeme sponzoring aktivit dalších spolků na Praze 12 a budeme přispívat na městskou část přímo prostřednictvím MČ P12. Máme v plánu rekultivovat zeleň v okolí budovy. V budově byla otevřena restaurace a kavárna s atraktivními cenami a nabídkami např.: pro seniory: 5+1 oběd zdarma. Další připravujeme.

Chceme změnit osud budovy, která je již po léta v nelibosti. Dejme jí šanci ukázat, že má potenciál být užitečným a atraktivním sousedem.