▸ Aktuality   ▸  

03. 04. 2017

Březen v resortu…

V dubnu bude zahájen provoz v resortu TVM Tower. Přípravy jsou v plném proudu. Ale než se brány resortu otevřou veřejnosti, je nutné budovu po několikaleté nečinnosti probudit k životu. O to se již několik měsíců snaží společnost TVM Net s.r.o., která se stala nájemcem budovy pro následujících 20 let. V procesu jsou opravy, rekonstrukce, malování a vybavování prostor.

Kromě fyzických změn v objektu současně probíhají i jednání s cílem zajistit komfortní a bezpečné zázemí pro ubytované. Společnost TVM Net s.r.o. si uvědomuje zodpovědnost nejen za všechny návštěvníky resortu, ale také citlivě vnímá potřeby a obavy svého okolí.

Jak řekl Tomáš Spěvák, manažer TVM Tower: „ Je moji prioritou, aby TVM Tower poskytla zázemí těm, kteří se chovají zodpovědně a ohleduplně. Budeme postupovat nekompromisně ke všem prohřeškům ať vůči návštěvnímu řádu, porušování zákonů či jednání v rozporu s dobrými mravy.“

Budova může nabídnout zázemí až pro 900 lidí. To znamená velké spektrum odlišných zájmů, názorů a různé společenské prostředí. To samo o sobě volá po opatřeních, která budou preventivně působit nejen na ubytované. A proto vedení společnosti požádalo státní policii ČR o preventivní provozní kontroly ubytovaných.

Cílem je, aby resort nabízel prostor zaměstnavatelům, vytvořit příjemné zázemí pro své zaměstnance. Několik pater budovy bude přestavěno také na ordinace a vysokoškolské koleje. A v neposlední řadě zde vznikají i sociální byty např. pro matky s dětmi, které se ocitly v bytové nouzi.

V následujících týdnech zahájí provoz cukrárna a také restaurace se speciálním menu pro seniory.