▸ Aktuality   ▸  

29. 10. 2018

Alzheimer centrum - aktuálně

V polovině měsíce října 2018 jsme dostali odpověď k naší žádosti, kterou jsme směřovali na Magistrát hlavního města Prahy.   Žádali jsme o souhlas majitele budovy, tedy Magistrát, vybudovat až v šesti patrech rezortu TVM Tower centrum pro pacienty trpící Alzheimerovou chorobou. Odborné zařízení by mělo být provozováno Alzheimer centrem, se kterým jsme uzavřeli memorandum o spolupráci již začátkem tohoto roku.

Oddělení magistrátu pro využití a správu objektů odboru hospodaření s majetkem nás informovalo, že naše žádost byla projednána na Radě hl. města Prahy a bude dále posuzována a předložena k odborné ekonomické analýze Komisi Rady hl. města Prahy.