▸ Aktuality

Aktuality

14. 02. 2020, 22:56

Ples Prahy 12 v TVM Tower

12. leden 2020

Povedlo se a ples Prahy 12 se opět po deseti letech uskuteční v hlavním sále našeho rezortu. Je to pro nás veliká čest. Ačkoliv do plesu zbývá více jak měsíc, již nyní je přesně naplánováno rozložení sálu, tanečního parketu i podia, které vznikne právě pro tuto příležitost. 
Plánujeme catering, ozvučení a spoustu dalších detailů, aby ples v rytmu swingu byl pro všechny hosty nezapomenutelný! 

 


31. 01. 2020, 16:40

Napsali o nás

Přehled článků a informací k rezortu TVM Tower, které se o nás  objevily v tisku, na internetu nebo televizi...

20. 12. 2019, 23:16

Krásné svátky a PF2020


19. 12. 2019, 23:26

Plesová sezóna v TVM

1. prosince 2019

Vzpomínáte s nostalgií na časy, kdy se v Kutilově ulici pořádaly plesy a sálem zněla hudba k poslechu a tanci. V únoru 2020 městská část Prahy 12 plánuje uspořádat ples a rezort TVM Tower se uchází o roli realizátora. Rádi bychom tím využili náš hlavní sál, který je pro tuto akci ideální svou rozlohou i zázemím. Nabízí dostatečný prostor pro pódium, taneční parket, catering i doprovodný program. Těšíme se, že další kulturně společenské akce budou následovat.


31. 10. 2019, 23:47

Náš nový soused: PROXIMA

31.října 2019

V létě přesunula do prostor našeho rezortu jedno ze svých pracovišť pro Prahu 12 společnost Proxima Sociale o.p.s. Tato nezisková organizace má za sebou víc jak 25 let práce s mládeží v oblasti prevence rizikového chování a aktivně podporuje i sociálně slabší rodiny.

Jejím posláním je zvyšovat kvalitu života občanů a pomoci jim překonat nepříznivé životní situace. Poskytují komplex sociálních a výchovně vzdělávacích služeb a programů. Ty jsou určené dětem, mládeži, rodinám, ale také občanům, kteří potřebují krizovou pomoc nebo sociální poradenství. Proxima současně připravuje programy pro pedagogy, děti a mládež ve školách od mateřských až po střední školy. Ofi ciálně svoji činnost u nás slavnostně zahájili 25. září, kdy proběhl Den otevřených dveří. Za účasti zástupců městské části Praha 12 a vedení společnosti Proxima a TVM byly představeny nové prostory a programy, které zde budou realizovat.


14. 05. 2019, 00:01

Protipožární cvičení

7. KVĚTNA 2019

Před týdnem proběhlo v našem rezortu požární cvičení. Cílem bylo vyzkoušet evakuaci všech osob z budovy a ověřit funkčnost požárních evakuačních plánů a dalších vnitřních předpisů týkajících se problematiky požární ochrany.

Cvičení se účastnila i místní hasičská jednotka, které musela hned při příjezdu řešit komplikace s nevhodně zaparkovanými auty. Vozidla neměla mezi sebou dostatečný minimální třímetrový odstup a tím blokovala průjezd hasičským vozům.

Na problém chybně zaparkovaných aut upozorňoval i ředitel Městské Policie ČR pan Mgr. Ulehla, bohužel tento problém se týká většiny sídlišť, kdy řidiči při parkování nenechávají dostatečný prostor pro průjezd vozidel složek IZS.

Při skutečném zásahu může být na místo povolána i výšková technika, která dosahuje 11 metrů. Pokud tato technika nemůže být přistavěna přímo až k budově, kde probíhá zásah, ztrácí možnost zasahovat ve vyšších patrech domu. Problém tak může nastat nejen při požárech, ale i při záchraně osob i snesení pacienta.

Při samotném cvičném zásahu v budově bylo zkontrolováno: viditelnost výstražné signalizace či značení evakuačních cest, čas celkové evakuace rezortu, funkčnost a správnost příslušných protipožárních směrnic, a to včetně uvedených telefonních čísel. V rámci zkoušky protipožárních technických prostředků byly také zkontrolovány požární uzávěry, zařízení na odvod kouře a tepla, nouzové osvětlení a další náležitosti.

Ze závěrů cvičení můžeme vyhodnotit, že nácvik v budově proběhl bez komplikací a byly dodrženy všechny postupy dané požární poplachovou směrnicí.

Děkujeme všem za spolupráci!


26. 03. 2019, 10:45

Veřejně přístupný defibrilátor

26. března 2019

Zakoupili jsme nový Automatizovaný Externí Defibrilátor (AED), který je pro případ potřeby veřejně k dispozici PO-NE, 24 hod. denně. (Kutilova 2, u zastávky LABE) Jedná se o mikroprocesorem řízený přístroj, který mohou obsluhovat jak nevyškolení tak trénovaní zachránci.

Po zapnutí přístroje se zachránce okamžitě řídí hlasovou a obrazovou nápovědou. Pokud je defibrilace provedena 3-5 minut od náhlého kolapsu, zvyšuje se pravděpodobnost obnovení srdečního oběhu na 50-75%. Veřejný přístup k AED tak představuje šanci časného provedení defibrilace před příjezdem záchranné služby.

TVM Tower do tohoto přístroje investovala 31 tis. Kč a požádala o jeho zařazení na mapu AED, kterou spravuje Aplikace Záchranka. Na jejich stránkách můžete najít instruktážní video, jak tento přístroj zachraňuje životy a mapu Vašeho okolí včetně informací, kdy a kde jsou veřejně dostupné další přístroje AED.

 


21. 11. 2018, 12:28

Soutěž: Po stopách J.V. Myslbeka, zná vítěze

Minulý týden jsme se účastnili slavnostního vyhlášení soutěže pro mladé fotografy, kteří měli zachytit Myslbekova díla na své mobilní telefony či fotoaparáty.  Výherců bylo hned několik, ale organizátoři je nechali až do poslední chvíle v napětí, a přesné umístění bylo vyhlášeno až moderátorem v den vernisáže těch nejlepších soutěžních příspěvků.

V odborné porotě, která díla posuzovala, byl i umělecký fotograf a portrétista Jadran Šetlík či Milada Myslbeková, pravnučka slavného umělce, která obohatila program vernisáže vyprávěním o svém pradědečkovi a o jeho díle.  

Atmosféru akce umocnilo také místo konání - Brožíkův sál Staroměstské radnice a vystoupení přední houslistky Julie Svěcené.

Společnost TVM Net, jako sponzor akce, ocenila nápad zapojit mladou generaci propojením klasických děl s moderní technologií a děkuje organizátorům soutěže za nevšední kulturní zážitek.


29. 10. 2018, 23:17

Alzheimer centrum - aktuálně

V polovině měsíce října 2018 jsme dostali odpověď k naší žádosti, kterou jsme směřovali na Magistrát hlavního města Prahy.   Žádali jsme o souhlas majitele budovy, tedy Magistrát, vybudovat až v šesti patrech rezortu TVM Tower centrum pro pacienty trpící Alzheimerovou chorobou. Odborné zařízení by mělo být provozováno Alzheimer centrem, se kterým jsme uzavřeli memorandum o spolupráci již začátkem tohoto roku.

Oddělení magistrátu pro využití a správu objektů odboru hospodaření s majetkem nás informovalo, že naše žádost byla projednána na Radě hl. města Prahy a bude dále posuzována a předložena k odborné ekonomické analýze Komisi Rady hl. města Prahy.


28. 10. 2018, 10:19

J.V. Myslbek - TVM Tower podporuje fotografickou soutěž

Na konci léta byla vyhlášena fotografická soutež pro mládež od 13 do 18 let, ke které jsme se rádi připojili. Předmětem soutěže se stalo připomenutí umění jednoho z nejvýznamějších českých sochařů. Rádi podpoříme motivaci mládeže najít si cestu za uměním a dílem J.V. Myslbeka. 

Soutěž je možné sledovat na Istagramuhttps://www.instagram.com/stopyjvm/