▸ Aktuality

Aktuality

19. 06. 2020, 16:39

COVID-19 - karanténa ukončena

19. června 2020

Minulý týden došlo k ukončení karantény u všech preventivně testovaných osob. Opakované testy na covid-19 nákazu neprokázaly ani u původně pozitivně testované osoby.

Díky negativním testům na covid-19 a po 14 denní preventivní karanténě se všichni ubytovaní hosté mohli opět vrátit k běžnému životu a do pracovního procesu. Děkujeme za jejich součinnost a disciplinovanost. 

Po celou dobu nařízené karantény jsme byli v kontaktu s místní hygienickou stanicí a důsledně dbali na dodržování jejich pokynů.

 


01. 06. 2020, 23:46

Aktuálně ke COVID-19

1. června 2020

Včera byl proveden nový test na covid-19 u zatím jediného pozitivně testovaného pacienta v TVM Tower. Výsledek se ukázal jako negativní.

Nákaza se zatím neprokázala u žádné z indikovaných osob, se kterými byl náš host v kontaktu. Proto zjišťujeme, zda se při prvním testování nemohlo jednat i o falešně pozitivní test.

Test absolvovalo celkem 25 osob. Výsledky všech provedených testů u dalších hostů nákazu koronavirem Covid-19 vyvrátily.


27. 05. 2020, 16:09

Tisková zpráva ke COVID-19

27. května 2020

V minulém týdnu byl u jednoho z našich hostů diagnostikován pozitivní test na onemocnění covid-19. Tento pacient byl přestěhován do izolace – jedno ze speciálně upravených bytů, které byly již na začátku epidemie připraveny v TVM Tower pro tyto účely společně s celou řadou dalších opatření.

 

Jsme v kontaktu s hygienickou stanicí a plně respektujeme jejich doporučení. Situaci můžeme nyní vyhodnotit jako stabilizovanou a kromě jediného případu neevidujeme další nemocné. Všechny osoby, které mohly přijít s pozitivním pacientem do styku, byly testovány, a u všech vyšel test na Covid-19 negativně. Jednalo se o plošné testování celého patra budovy, kde se pacient pohyboval. A to včetně osoby sdílející s nemocným společný pokoj. Ani u něj se nákaza neprokázala.

I když všechny provedené testy vyšly negativně, byla všem zúčastněným nařízena karanténa.

Osoby v karanténě zůstávají ve svých apartmánech a celé patro budovy je uzavřeno. Společně s jejich zaměstnavatelem všem hostům v karanténě zajišťujeme jídlo z naší restaurace a vše potřebné. Hosté v karanténě nemají možnost vycházet z patra ani z budovy a nemohou tak nikoho ohrozit.

Hosté umístění v karanténě jsou v pořádku a průběh nemoci u pacienta je mírný.

Jsme rádi, že opatření, které jsme zavedli, se projevila v praxi jako účinná. I nadále děláme vše pro bezpečnost našich hostů a zaměstnanců. Pokračujeme v plošné a pravidelné dezinfekci společných prostor a jsme v kontaktu s místní hygienickou stanicí.

Ředitel resortu Tomáš Spěvák oceňuje dosavadní práci zaměstnanců a děkuje všem zaměstnancům, kteří se podílejí, aplikují a dodržují bezpečnostní opatření v praxi: “Děkuji, že pokračujete v práci i při zvýšených bezpečnostních opatřeních, která současná situace vyžaduje, a sníženém komfortu při práci. Máte mé uznání.

 

TVM Tower
Kutilova 3061/2
143 00 Praha 12 – Modřany
e-mail: sprava@tvmnet.cz
tel.: 724 009 018

 


16. 03. 2020, 15:23

Aktuální situace - pandemie Koronavirus

17. března 2020

Rádi bychom Vás informovali o opatřeních, které zavádíme v rámci našeho rezortu v době pandemie koronaviru. Pravidelně aplikujeme celoplošný postřik společných prostor dezinfekčními prostředky.
Na recepci jsme instalovali ochranný kryt a připravili jsme prozatím 4 pokoje pro případnou izolaci osob, pokud by to zdravotní stav některého našeho ubytovaného hosta vyžadoval.


29. 02. 2020, 16:40

Napsali o nás

Přehled článků a informací k rezortu TVM Tower, které se o nás  objevily v tisku, na internetu nebo televizi...

14. 02. 2020, 22:56

Ples Prahy 12 v TVM Tower

12. leden 2020

Povedlo se a ples Prahy 12 se opět po deseti letech uskuteční v hlavním sále našeho rezortu. Je to pro nás veliká čest. Ačkoliv do plesu zbývá více jak měsíc, již nyní je přesně naplánováno rozložení sálu, tanečního parketu i podia, které vznikne právě pro tuto příležitost. 
Plánujeme catering, ozvučení a spoustu dalších detailů, aby ples v rytmu swingu byl pro všechny hosty nezapomenutelný! 

 


20. 12. 2019, 23:16

Krásné svátky a PF2020


19. 12. 2019, 23:26

Plesová sezóna v TVM

1. prosince 2019

Vzpomínáte s nostalgií na časy, kdy se v Kutilově ulici pořádaly plesy a sálem zněla hudba k poslechu a tanci. V únoru 2020 městská část Prahy 12 plánuje uspořádat ples a rezort TVM Tower se uchází o roli realizátora. Rádi bychom tím využili náš hlavní sál, který je pro tuto akci ideální svou rozlohou i zázemím. Nabízí dostatečný prostor pro pódium, taneční parket, catering i doprovodný program. Těšíme se, že další kulturně společenské akce budou následovat.


31. 10. 2019, 23:47

Náš nový soused: PROXIMA

31.října 2019

V létě přesunula do prostor našeho rezortu jedno ze svých pracovišť pro Prahu 12 společnost Proxima Sociale o.p.s. Tato nezisková organizace má za sebou víc jak 25 let práce s mládeží v oblasti prevence rizikového chování a aktivně podporuje i sociálně slabší rodiny.

Jejím posláním je zvyšovat kvalitu života občanů a pomoci jim překonat nepříznivé životní situace. Poskytují komplex sociálních a výchovně vzdělávacích služeb a programů. Ty jsou určené dětem, mládeži, rodinám, ale také občanům, kteří potřebují krizovou pomoc nebo sociální poradenství. Proxima současně připravuje programy pro pedagogy, děti a mládež ve školách od mateřských až po střední školy. Ofi ciálně svoji činnost u nás slavnostně zahájili 25. září, kdy proběhl Den otevřených dveří. Za účasti zástupců městské části Praha 12 a vedení společnosti Proxima a TVM byly představeny nové prostory a programy, které zde budou realizovat.


14. 05. 2019, 00:01

Protipožární cvičení

7. KVĚTNA 2019

Před týdnem proběhlo v našem rezortu požární cvičení. Cílem bylo vyzkoušet evakuaci všech osob z budovy a ověřit funkčnost požárních evakuačních plánů a dalších vnitřních předpisů týkajících se problematiky požární ochrany.

Cvičení se účastnila i místní hasičská jednotka, které musela hned při příjezdu řešit komplikace s nevhodně zaparkovanými auty. Vozidla neměla mezi sebou dostatečný minimální třímetrový odstup a tím blokovala průjezd hasičským vozům.

Na problém chybně zaparkovaných aut upozorňoval i ředitel Městské Policie ČR pan Mgr. Ulehla, bohužel tento problém se týká většiny sídlišť, kdy řidiči při parkování nenechávají dostatečný prostor pro průjezd vozidel složek IZS.

Při skutečném zásahu může být na místo povolána i výšková technika, která dosahuje 11 metrů. Pokud tato technika nemůže být přistavěna přímo až k budově, kde probíhá zásah, ztrácí možnost zasahovat ve vyšších patrech domu. Problém tak může nastat nejen při požárech, ale i při záchraně osob i snesení pacienta.

Při samotném cvičném zásahu v budově bylo zkontrolováno: viditelnost výstražné signalizace či značení evakuačních cest, čas celkové evakuace rezortu, funkčnost a správnost příslušných protipožárních směrnic, a to včetně uvedených telefonních čísel. V rámci zkoušky protipožárních technických prostředků byly také zkontrolovány požární uzávěry, zařízení na odvod kouře a tepla, nouzové osvětlení a další náležitosti.

Ze závěrů cvičení můžeme vyhodnotit, že nácvik v budově proběhl bez komplikací a byly dodrženy všechny postupy dané požární poplachovou směrnicí.

Děkujeme všem za spolupráci!